Denkrichting 1: Gebiedsprofielen op basis van kwaliteit en identiteit van een gebied

365 keer bekeken 9 comments

In 2040 wordt gebruik (functies) van panden, straten, pleinen of buurten in de binnenstad bepaald op basis van hun identiteit en kwaliteit, zo ook de inrichting van de openbare ruimte. De identiteit en kwaliteit wordt in overleg met bewoners, ondernemers en organisatie bepaald.

Hoe kijk je aan tegen het bepalen van het gebruik en inrichting van panden, straten, pleinen en buurten op basis van identiteit en kwaliteit in de binnenstad? Zou dat kunnen en onder welke voorwaarden? Wat levert het op?

Wil je jouw mening hierover geven? Reageer onderaan deze pagina!


Images

Comment

Twitter

9  Comments

We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...
Jacques Blommendaal June 25, 2020

Beste mensen,

 

De binnenstad kent inmiddels een aantal 'Kwartieren'. Medio de jaren 90 van de vorige eeuw is het Museumkwartier ontstaan, later gevolgd door het Universiteitskwartier.

De idee om met Kwartieren te werken is niet typisch iets voor Utrecht. 's-Gravenhage kent al vele jaren het Hofkwartier rond het Paleis Noordeinde, Rotterdam kent eveneens de nodige Kwartieren en Amsterdam heeft sedert kort ook een Museumkwartier rond de drie grote musea (Rijksmuseum, Van Gogh Museum en het Stedelijk Museum) en de PC Hoofstraat.

Het werken met Kwartieren is al eeuwenoud. Kwartier heeft de betekenis van 'wijk'. Denk aan Parijs met het Qartier Latin. In Italië wordt overal gewerkt met vergelijkbare benamingen. Naast dat het om een geografische aanduiding gaat ligt de essentie vooral in het betekenis geven van een geveid rond een kenmerkend gebouw of instelling. In 'het Quartier Latin gaat het on de 'Latijnse School', de huidige Sorbonne. In Italië zie je het terug rond kerken die de parochie vormen voor de bewoners en waar lief en leed wordt gedeeld in de hogtijdagen van het leven (geboorte, communie, huwelijk, overlijden). Bewoners identificeerden zich met 'hun' gebied en vorm(d)en gemeenschappen.

Tegen deze achtergrond is vijf jaar terug ook de idee ontstaan om in de historische binnenstad te gaan werken met Kwartieren. Als toenmalig voorzitter van het Centrummanagement Utrecht (CMU) heb ik samen met de gemeente indertijd het initiatief genomen om dit concept uit te werken. Er waren drie doelstellingen: de verscheidenheid van de binnenstad onder de aandacht van bezoekend publiek brengen (voorbeeld: het Museumkwartier en het Vredenburgkwartier verschillen in tal van opzichten van elkaar), ondernemers bijeen brengen onder een gelijke noemer, beïnvloeden van nieuwe bedrijvigheid passend bij de kenmerken van het Kwartier. Daartoe hebben gemeente en CMU gezamenlijk een deskundig bureau gevraagd hierover advies uit te brengen. Een bijkomend practisch motief was om bezoekers die met de auto komen gericht te sturen naar een geschikte locatie om te parkeren door de bewegwijzering aan te passen aan de Kwartierindeling. Dat is ook gerealiseerd.

Het zal duidelijk zijn dat ik er een voorstander van ben om de achterliggende idee van de Kwartieren verder uit te bouwen. De kern is om  samenhorigheid te versterken en verantwoordelijkheid voor het Kwartier. Dan is het logisch dat de Kwartieren ook de trots van de bewoners worden. Kwartieren onderscheiden zich van elkaar - hebben andere identiteiten, liever: andere kenmerken - maar het is niet de bedoeling om zich tegen elkaar te gaan afzetten. Het centrumgebied is een divers geheel dat bij elkaar hoort. Het is juist de diversiteit in functies en de onderlinge verwevenheid ervan dat een centrumgebied tot centrum maakt.

Veel succes met de verdere uitwerking.

 

Met vriendelijke groet,

 

 

Jacques Blommendaal  

 

De Ridder June 25, 2020

Het is mij onduidelijk wat onder "identiteit en kwaliteit" wordt verstaan. Ik woon in een rustige woonbuurt, maar dit is onderdeel van het overigens nooit door de bewoners naamgegeven zogenaamde "Universiteitskwartier", waar blijkbaar 24/7 levendigheid moet zijn want " Universiteit = studenten = 24/7 herrie en horeca".  Zie het Horecakader 2018.

Dat klopt niet, dat wil onze buurt ook niet. Dus ik ben een tikje sceptisch over "identiteit en kwaliteit".  Niet over de gedachte, want die is prima, maar over de uitvoering. Zo lang economie belangrijker is dan woonplezier, zo lang de horeca meer te zeggen heeft over de stad, dan haar eigen bewoners,  vrees ik voor het behoud de identiteit en kwaliteit van mijn mooie, diverse, fijne buurt, waar het fijn wonen is, maar waar niet veel te beleven is. En dat past niet in de Horror Vacui mentaliteit van Utreg. 

W. Kahn June 28, 2020

Onduidelijk is hoe ooit kwartieren zijn benoemd. De wolvenbuurt ( ten noorden van de wittevrouwenstraat) valt in het Universiteitskwartier maar waarom ?  Daar is geen enkele aanleiding voor. In die buurt is geen universitaire activiteit gevestigd, het is een dominante woonbuurt.  Dus is 24/7 activiteit en reuring is aldaarualdaar den boze.

Robert July 04, 2020

Beste,
'k Woon in de Voorstraat die momenteel wordt heringericht. Daarom, en mede door de coroncrisis, is/was het een stuk rustiger 's nachts. 'k Heb in jaren niet zo lekker geslapen (!) Inmiddels zijn de scherpe kantjes van de pandemie er wat af. En ja hoor, het nachtelijke lawaai begint weer toe te nemen. Op deze plek door nachtelijke klanten van snackbar Huzur die in vele voorgaande jaren al voor vele deels slapeloze nachten hebben gezorgd. Dan staan er aangeschoten lieden onder je slaapkamerraam keihard te schreeuwen, soms 'n uur lang. Vaak ook met pauzes, is de ene bezopen groep verdwenen, dan is het 'n kwartier rustig, val je net weer in slaap begint weer een ander groepje met hard lallen.
En met de gepande bredere trottoirs (meer ruimte voor terrassen) wordt het straks nóg erger/vervelender dan het al jaren is.

Gemeente grijpt al die modeniseringen/'verbeteringen' aan om méér horeca te binnen te halen. Daarmee worden hogere inkomsten voor de gemeente gegenereerd, wordt het hier aantrekkelijker voor toeristen & mensen uit andere steden. Maar voor bewoners...?

Veel succes!
Robert

Ondernemer July 07, 2020


Wij bemerken bij mensen die minder goed ter been zijn dat zij de parkeergarages rondom Hoog Catherijne te ver weg vinden. Wij zijn dan ook zeer voor het behoud van de Springweg parkeergarage om het voor mensen aantrekkelijk te houden ook in dit gedeelte van Utrecht te blijven komen. Wanneer er steeds meer reguliere parkeerplekken verdwijnen is de parkeergarage van nog groter belang. 

onno July 13, 2020

Zodra het contract met de parkeergarage springweg is afgelopen, moet die parkeermogelijkheid aangeboden worden aan de bewoners van de binnenstad, die na jarenlang wachten een (dure) parkeervergunning heeft weten te bemachtigen en dan vaak als de boodschappen thuisgebracht heel wat rondjes moet rijden voordat hij zijn auto kwijt kan. 

En op het dak van de parkeergarage een binnenstadstuin die ook alleen beschikbaar is voor bewoners van de binnenstad.  Dan kunnen ze daar lekker bijkomen met de kleine als ze weer niet goed hebben kunnen slapen van de geluidsoverlast s'nachts van baby maar vooral dronken lui. 

Maar ja dat zal wel teveel gevraagd zijn, want dat levert geen geld op.

Marietje van Winter July 14, 2020

Ik denk niet dat kwaliteit en identiteit van een gebied stabiele factoren zijn, maar juist elementen die veranderen als er andere mensen in een wijk komen wonen. Je kunt dit niet fixeren maar moet rekening houden met verandering van identiteit van een wijk.

Daniel Cross July 14, 2020

Besten,

net als voorgaande schrijvers begrijp ik niet goed wat jullie met identiteit en kwaliteit bedoelen. Als je bedoelt dat het Domplein een bijzondere plek is met een sterke religieuze en historische connotatie, dan begrijp ik dat. Dan ga ik ervan uit dat jullie dat willen behouden en niet zoals nu, een laad/los-plek voor vrachtwagens, een ratjetoe aan fietsers en toeristen die elkaar niet begrijpen en een handig festivalterrein voor al uw disco-, sport- en braderieplannen, het plein opofferen aan het geld. Het Domplein verdient dus bescherming, lijkt me, tegen de commercie. Hetzelfde geldt voor de gehele binnenstad. Blijf alert op verdienmodellen die het historische, het pitoreske, het leefbare en het menselijke aantasten. Wees streng naar de Gemeente en projectontwikkelaars.

Maar ja, commercie is ook een kwaliteit, nachtelijk lallende studenten bepalen ook een identiteit, schuifelende toeristen die veel te veel geld uitgeven aan onzin in de binnenstad zijn ook een kwaliteit. Ik ga ervan uit dat Hoog Catherijne in 2040 twee keer zo groot is als nu. Best een kwaliteit. Maar ik vind het een kwalijke zaak.

Daniel Cross

Anne Pols July 18, 2020

Het plan voor het Merwedekanaal gaat uit van Ꞌrust, ruis en reuringꞋ. Mooie indeling, zeker als bewoners daarin een stem hebben. Voor de binnenstad zou dit ook uitgangspunt moeten zijn. Het zijn voornamelijk ꞋgebruikersꞋ van de binnenstad die behoefte hebben aan reuring. En ꞋgebruikersꞋ, dat zijn meest bezoekers. Plus de uitbaters, die ook niet in de binnenstad wonen. 

De bewoners hebben graag rust, zeker 's nachts; en een beetje ruis in de vorm van kleinschalige winkel- en horecavoorzieningen. Een indeling in kwartieren moet dus betekenen dat 'reuring' sterk beperkt blijft. Dus zeker niet overal elk vrijkomend pand volplempen met horeca, zogenaamd omdat anders geen sluitende exploitatie mogelijk is. De binnenstad is allang verzadigd met horeca, terwijl de 'kwaliteitstoerist' zijn benen kan strekken in de café's bij de musea. 

Cookie settings