Hoe ziet het proces van de omgevingsvisie er uit?

15-07-2019 63 keer bekeken 0 reacties

Allereerst hebben we een online peiling gedaan naar de betekenis van de binnenstad. Meer dan 1200 mensen hebben aan de meningspeiling meegedaan. Vervolgens hebben we een aftrap gedaan op een bijeenkomst op 22 mei 2019 met circa 180 deelnemers. Op de bijeenkomst hebben we de betekenis van de binnenstad besproken en de vragen en dilemma’s voor de toekomst aangescherpt. In de zomer maken we dossiers rond de belangrijkste opgaven voor de binnenstad. In de herfst organiseren we een werkconferentie rond de opgaven, met vervolgens verdiepende sessies indien nodig. Eind 2019 leggen we de puzzelstukjes bij elkaar en bekijken welke leemtes er in onze kennis zitten en welke vragen en dilemma’s nog besproken moeten worden. In het eerste kwartaal van 2020 vinden er buurt of gebiedsgerichte gesprekken plaats om de omgevingsvisie te verfijnen. Op basis van de verzamelde informatie wordt de omgevingsvisie opgesteld waarin keuzes voor de toekomst van de binnenstad worden gemaakt. Na bespreking met de stad wordt de omgevingsvisie eind 2020/begin 2021 aan college en raad voorgelegd voor besluitvorming.

0  Comments

 
 
We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...